O kancelarii Nasz zespół Współpraca Usługi Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adw. Anna Kołosionek
adw. Małgorzata Kołosionek
ul. Lotników 18/3
68-200 Żary
tel./fax: (68) 374 04 00
kom.: 600 315 279
kom.: 606 410 186
[email protected]

Wynagrodzenie i zasady współpracy.

Obsługa prawna świadczona jest przez Kancelarię na zasadzie stałej współpracy oraz w sposób doraźny. W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy kompleksową pomoc prawną, w szczególności reprezentujemy na etapie postępowania przesądowego oraz sądowego, bierzemy udział w negocjacjach, reprezentujemy w postępowaniu administracyjnym i sądowo – administracyjnym, sporządzamy projekty pism i umów. Stałą obsługę świadczymy w siedzibie Kancelarii, jak również w siedzibie Klienta lub innym uzgodnionym miejscu w zależności od potrzeb.

Pomoc doraźna jest ukierunkowana na konkretny problem prawny ( prowadzenie postępowania sądowego, sporządzenie umowy, negocjacje, porada prawna ). Wynagrodzenie związane z prowadzeniem spraw jest ustalane indywidualnie z

Klientem i może przybrać jedną z trzech form :
- wynagrodzenie godzinowe ( wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin );
- wynagrodzenie ryczałtowe ( wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką za prowadzenie sprawy lub stawką miesięczną );
- wynagrodzenie podstawowej plus premia „za sukces” ( wysokość wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana z Klientem )

Wynagrodzenie za poradę prawną jest zależna od stopnia skomplikowania problemu prawnego.